03/11/16

"Ajò a iscola" - Su primu blog de materiale didàticu in sardu

Seis genitores e cherides pesare a fìgios bostros in sardu? O seis mastros e cherides fàghere didàtica in sardu? Pro bois est nàschidu "Ajò a iscola", su primu blog de materiale didàticu in sardu.
Collaborende dae paritzos annos cun mastros e genitores, difatis, amus iscumproadu chi no est fàtzile a agatare materiale didàticu, in su mare magnum de sa Rete.
Amus pensadu duncas de dare unu servìtziu agiuntivu ponende paris in unu blog siat su materiale aprontadu dae nois e dae sos collegas, siat su materiale online (chi est meda ma est malu a agatare). Su blog "Ajò a iscola" naschet cun custu iscopu, a manera chi b'apat unu situ de riferimentu ùnicu e fàtzile de consultare.
Chie est interessadu si podet cullegare incarchende su pulsante a manu destra de custu post.
Bos auguramus de l'impreare cun salude e de nde tènnere profetu mannu.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.