16/10/14

Su vìdeu de su cuntzertu "rocKas in Campu" fatu in su casteddu betzu de Cùglieri

Pro chie no l'at ancora bidu, publicamus inoghe su vìdeu de su primu cuntzertu "rocKas in Campu" fatu dae sos "Whiu Whiu!!" (unu de sos grupos sardos prus connotos) in su casteddu betzu de Cùglieri.
Su vìdeu, nàschidu dae unu progetu de s'eticheta musicale indipendente "rocKas", est una manera noa de fàghere promotzione a su territòriu cun sa mùsica. Chie lu cheret abbaidare podet incarcare inoghe.
Pro si pònnere in comunicatzione cun Antiogu Milia (presidènte de s'Assòtziu e ideadore de su progetu) tocat a telefonare a su nùmeru 347-8066013 o mandare una e-mail a s'indiritzu info@rockas.it.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.