15/09/14

S'ariete idràulicu - Unu trastu disconnotu

Si seis amantiosos de sa campagna e bos cherides aprontare una pompa idràulica ecològica e econòmica, custu link est perfetu pro bois. Est unu vìdeu tutorial de comente si fàghere una pompa idràulica in domo, cun paga ispesa e sena tropu dificultade.
Essende chi (paret istranu ma est gasi) sos tutorial de custu tipu chi s'agatant in Rete sunt totus in inglesu e in ispanniolu, si seis interessados a s'argumentu bos cussigiamus de bos nd'iscarrigare custu vìdeu ca est s'ùnicu chi tratat de custu argumentu in italianu, cun sas ispiegatziones iscritas in sardu.
Bonu traballu!
Su vìdeu est custu e l'agatades in su situ www.scanomontiferro.it.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.