18/08/14

Iscanu - Sagra "Panes e Funtanas" IV editzione

Domìniga 24 de austu in Iscanu (loc. Sant'Antiogu "de sa benas") s'at a fàghere sa de IV editziones de "Panes e Funtanas", sagra de màndigos iscanesos fatos cun su pane organizada dae sa Pro Loco e patrotzinada dae su Comune.
Ite si màndigat ocannu? Su menu est custu:
"Pane incasau" (pane ladu cun bagna de tomata);
"Pane frissu in peta imbinada" (chivàrgiu cotu in sa petza posta a modde in su binu);
"Pane dorau" (pane de tzichi passadu in oos e frissu);
"Pabassinos antigos" (durche cun nughe e pabassa);
Binu o abba (o àtera bìbita).
Sa sagra comintzat a ora de mesudie (h  12 dae pagu prus a mancu), non b'at bisòngiu de prenotare e su menu cumpletu costat 10 èuros.
A su sero, chie cheret podet partetzipare a sa novena de sant'Antiogu (sa festa ocannu s'at a fàghere sa prima die de cabudanni).
Pro cale si siat crarimentu si podet telefonare a su nùmeru 346-9401834 o abbaidare in su situ www.prolocoscano.it.
Iscàrriga sa locandina
Pro ischire comente imbàtere a Sant'Antiogu leghe s'artìculu de "LaPlanargia.net"


Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.