11/08/14

Bosa - Manifestatziones de austu e cabudanni

Foto Salvatore Becciu
Publicamus (cun unu pagu de ritardu) su calendàriu de sas manifestatziones chi s'ant a fàghere in Bosa in sos meses de austu e cabudanni.
Su Carrasegare de Istiu a dolu mannu nch'est giai coladu, però su pèsperu de Mesaustu b'est sa manifestatzione "Atopa a camasinu", e sas dies a pustis cuntzertos, degustatziones de màndigos e cursas a caddu.
Chie cheret su calendàriu cumpletu lu podet iscarrigare dae inoghe.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.