09/07/14

Videolina tenet su telegiornale in sardu

Tore Cubeddu, ideadore de sa trasmissione
(Fotografia iscarrigada dae Internet)
Dae unu pagu de tempus Videolina tenet su telegiornale in sardu. Si faghet in tres editziones de 5 minutos, una a sas duas e mesa (h 14,30), una a sas oto mancu chimbe (h 19,55) e s'ùrtima a mesanote (h 24,00).
Sa trasmissione est nàschida gràtzias a un'idea de Tore Cubeddu (autore, presentadore televisivu, operadore linguìsticu dae tantos annos) e a su finantziamentu de su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione.
Sos condutores sunt Micheli Ladu e Ivo Mùrgia, su primu de Ollolai e su segundu de Pirri. Custu cheret nàrrere chi amus a intèndere sas novas una die in ollolaesu e una die in pirresu, e chie pensat de tènnere dificultade a las cumprèndere podet lèghere sa gràfica iscrita in Limba Sarda Comuna.
Augùrios a Cubeddu, Ladu e Mùrgia, e a nde fàghere meda, de custas trasmissiones!

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.