15/02/13

SONNU - Una cantzone de Jorgi Rusta

Publicamus una cantzone de Jorgi Rusta, operadore linguìsticu bitzichesu, chi in custu cumponimentu ammentat sas gherras e sos patimentos de sa terra sarda e isperat chi su tempus benidore diat a sa Sardigna sa paghe e sa serenidade chi li sunt semper mancadas.
SONNU
Ventu africanu conta chin onore
It'est ch'as bistu in cussa terra amata
De zente de gabale e mai domata
Chi semper nch'at catzatu s'invasore
Tue chi l'as bistu nara ite dolore
C'at patitu sa zente mea istimata
Dae unu populu ingratu cumannata
Iscrèdulu putincu e traitore
Ma su samben anticu est boliatu
Contra a su vile istranzu, mere anzenu
Survat a forte custu sardu alenu
Totu nche leat, totu nc'at butatu
Su coro sardu prus siet anneatu
Su re cainu s'istat lenu lenu
Siet su benitore prus serenu
De pache e de armonia coronatu.  

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.